دسته: مقالات آموزشی

۰

مدارس بوجینکان

اسامی مدارس بوجینکان که شامل ۶ مدرسه سامورایی و ۳ مدرسه نینجاست به همراه معنی انها: ⚔️سامورایی: ⛩شین دن فودو ریو : قلب غیر منقول ⛩گیوکو ریو : ببر نگین دار ⛩کوتو ریو :...