مسئول بانوان

 

 

سنسی سیده فرناز طباطبائی

 

سمت ها:

  1. نماینده نینجوتسو (نینجا) بانوان استان فارس

 

عناوین مربیگری :

  1. مربی و داور رسمی نینجوتسو (نینجا)

 

شماره تماس : ۰۹۱۷۴۹۱۷۲۶۶

آدرس دوجو : شیراز – بلوار پاسداران – مجموعه فرهنگی ورزشی فجر