آکادمی آقایان

نام مربی نام دوجو آدرس دوجو
زمان رده سنی شماره تماس
شیدوشی هو یزدان داد مجموعه فرهنگی ورزشی فجر بلوار پاسداران – حد فاصل چوگان و میدان معلم ۱- روزهای فرد ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰

————————————————————-

۲- روزهای فرد ساعت ۲۰ الی ۲۱:۳۰

۱- نونهال و نوجوان

————————————-

۲- جوان و بزرگسال

۲۸۸۵ ۹۱۷ ۰۹۱۲
سنسی محمد یزدانی مجموعه فرهنگی ورزشی شهید دوکوهکی بلوار چمران – جنب استخر انقلاب – خیابان ابیوردی ٢ روز های زوج ساعت ١٩:٣٠ الی ٢١ تمام رده های سنی ۵۰۰۲ ۲۴۷ ۰۹۱۷
سنسی فرزاد قربانی مجموعه فرهنگی ورزشی محبین اهل بیت شهرک والفجر – خیابان فجر شرقی – جنب دانشگاه پاسارگاد روزهای زوج ساعت ۲۱ الی ۲۲:۱۵ تمام رده های سنی ۳۲۷۰ ۶۷۴ ۰۹۱۷